RESERVATION: 02-7429416

เมนู

เนื้อน่องลาย

เนื้อน่องลาย

เนื้อลูกมะพร้าว

เนื้อลูกมะพร้าว

เนื้อเสื้อร้องไห้

เนื้อเสื้อร้องไห้

เนื้อหนอก

เนื้อหนอก

เนื้อไก่หมัก

เนื้อไก่หมัก

เนื้อเป็ด

เนื้อเป็ด

ตับหมู

ตับ

ลิ้นเนื้อ

ลิ้นเนื้อ

ลิ้นหมู

ลิ้นหมู

หมูสไลด์

หมูสไลด์

เบคอน

เบคอน

กุ้ง

กุ้ง

ปลาดอร์รี่

ปลาดอร์รี่

ปลาหมึก

ปลาหมึก

หอยเชล

หอยเชล

ข้าวโพดอ่อน

ข้าวโพดอ่อน

แครอท

แครอท

หอมใหญ่

หอมใหญ่

เห็ดเข็มทอง

เห็ดเข็มทอง

เห็ดออรินจิ

เห็ดออรินจิ

กะหล่ำปลี

กะหล่ำปลี

ขึ้นช่าย

ขึ้นช่าย

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง

ผักกาดหอม

ผักกาดหอม

ผัดกาดขาว

ผักกาดขขาว

โหระพา

โหระพา

วุ้นเส้น

วุ้นเส้น

ข้าวเปล่า

ข้าวเปล่า

ข้าวกระเทียม

ข้าวกระเทียม

ข้าวหน้าเนื้อ

ข้าวหน้าเนื้อ

สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ

สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ

มักกะโรนี

มักกะโรนีไก่

ปีกไก่ทอด

ปีกไก่ทอด

นักเก็ต

นักเก็ต

สลัดผัก

สลัดผัก

เฟรนซ์ฟรายส์

เฟรนซ์ฟรายส์

ขนมปังกระเทียม

ขนมปังกระเทียม

กิมจิ

กิมจิ

ไข่ไก่

ไข่

น้ำจิ้มสุกี้

น้ำจิ้มสุกี้

น้ำจิ้มซีฟู๊ด

น้ำจิ้มซีฟู้ด

น้ำจิ้มแจ่ว

น้ำจิ้มแจ่ว

น้ำจิ้มซอสเกาหลี

น้ำจิ้มซอสเกาหลี

ซอฟไอศกรีม

ซอฟไอศกรีม

เนื้อน่องลาย

เนื้อน่องลาย

เนื้อลูกมะพร้าว

เนื้อลูกมะพร้าว

เนื้อเสื้อร้องไห้

เนื้อเสื้อร้องไห้

เนื้อหนอก

เนื้อหนอก

เนื้อไก่หมัก

เนื้อไก่หมัก

เนื้อเป็ด

เนื้อเป็ด

ตับหมู

ตับ

ลิ้นเนื้อ

ลิ้นเนื้อ

ลิ้นหมู

ลิ้นหมู

หมูสไลด์

หมูสไลด์

เบคอน

เบคอน

กุ้ง

กุ้ง

ปลาดอร์รี่

ปลาดอร์รี่

ปลาหมึก

ปลาหมึก

หอยเชล

หอยเชล

ข้าวโพดอ่อน

ข้าวโพดอ่อน

แครอท

แครอท

หอมใหญ่

หอมใหญ่

เห็ดเข็มทอง

เห็ดเข็มทอง

เห็ดออรินจิ

เห็ดออรินจิ

กะหล่ำปลี

กะหล่ำปลี

ขึ้นช่าย

ขึ้นช่าย

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง

ผักกาดหอม

ผักกาดหอม

ผัดกาดขาว

ผักกาดขาว

โหระพา

โหระพา

วุ้นเส้น

วุ้นเส้น

ข้าวเปล่า

ข้าวเปล่า

ข้าวกระเทียม

ข้าวกระเทียม

ข้าวหน้าเนื้อ

ข้าวหน้าเนื้อ

สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ

สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ

มักกะโรนี

มักกะโรนีไก่

ปีกไก่ทอด

ปีกไก่ทอด

นักเก็ต

นักเก็ต

สลัดผัก

สลัดผัก

เฟรนซ์ฟรายส์

เฟรนซ์ฟรายส์

ขนมปังกระเทียม

ขนมปังกระเทียม

กิมจิ

กิมจิ

ไข่ไก่

ไข่

น้ำจิ้มสุกี้

น้ำจิ้มสุกี้

น้ำจิ้มซีฟู๊ด

น้ำจิ้มซีฟู้ด

น้ำจิ้มแจ่ว

น้ำจิ้มแจ่ว

น้ำจิ้มซอสเกาหลี

น้ำจิ้มซอสเกาหลี

ซอฟไอศกรีม

ซอฟไอศกรีม

ชาเขียวมะลิ

ชาเขียวมะลิ

น้ำส้ม

น้ำส้ม

ชามะนาว

ชามะนาว

น้ำอัดลม

น้ำอัดลม

เนื้อน่องลาย

เนื้อน่องลาย

เนื้อลูกมะพร้าว

เนื้อลูกมะพร้าว

เนื้อเสื้อร้องไห้

เนื้อเสื้อร้องไห้

เนื้อหนอก

เนื้อหนอก

เนื้อไก่หมัก

เนื้อไก่หมัก

เนื้อเป็ด

เนื้อเป็ด

ตับหมู

ตับ

ลิ้นเนื้อ

ลิ้นเนื้อ

ลิ้นหมู

ลิ้นหมู

หมูสไลด์

หมูสไลด์

เบคอน

เบคอน

กุ้ง

กุ้ง

ปลาดอร์รี่

ปลาดอร์รี่

ปลาหมึก

ปลาหมึก

หอยเชล

หอยเชล

ข้าวโพดอ่อน

ข้าวโพดอ่อน

แครอท

แครอท

หอมใหญ่

หอมใหญ่

เห็ดเข็มทอง

เห็ดเข็มทอง

เห็ดออรินจิ

เห็ดออรินจิ

กะหล่ำปลี

กะหล่ำปลี

ขึ้นช่าย

ขึ้นช่าย

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง

ผักกาดหอม

ผักกาดหอม

ผัดกาดขาว

ผักกาดขขาว

โหระพา

โหระพา

วุ้นเส้น

วุ้นเส้น

ข้าวเปล่า

ข้าวเปล่า

ข้าวกระเทียม

ข้าวกระเทียม

ข้าวหน้าเนื้อ

ข้าวหน้าเนื้อ

สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ

สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ

มักกะโรนี

มักกะโรนีไก่

ปีกไก่ทอด

ปีกไก่ทอด

นักเก็ต

นักเก็ต

สลัดผัก

สลัดผัก

เฟรนซ์ฟรายส์

เฟรนซ์ฟรายส์

ขนมปังกระเทียม

ขนมปังกระเทียม

กิมจิ

กิมจิ

ไข่ไก่

ไข่

น้ำจิ้มสุกี้

น้ำจิ้มสุกี้

น้ำจิ้มซีฟู๊ด

น้ำจิ้มซีฟู้ด

น้ำจิ้มแจ่ว

น้ำจิ้มแจ่ว

น้ำจิ้มซอสเกาหลี

น้ำจิ้มซอสเกาหลี

ซอฟไอศกรีม

ซอฟไอศกรีม

ชาเขียวมะลิ

ชาเขียวมะลิ

น้ำส้ม

น้ำส้ม

ชามะนาว

ชามะนาว

น้ำอัดลม

น้ำอัดลม

เบียร์

เบียร์

เนื้อสันคอออสเตรเลีย

เนื้อสันคอออสเตรเลีย 200 บาท

เนื้อสันนอกออสเตรเลีย

เนื้อสันนอกออสเตรเลีย 250 บาท

เนื้อริบอายออสเตรเลีย

เนื้อริบอายออสเตรเลีย 280 บาท

เนื้อสันในออสเตรเลีย

เนื้อสันในออสเตรเลีย 300 บาท

เนื้อวากิวสันนอกญี่ปุ่น

เนื้อวากิวสันนอกญี่ปุ่น 520 บาท

เนื้อวากิวริบอายญี่ปุ่น

เนื้อวากิวริบอายญี่ปุ่น 650 บาท

* บุฟเฟต์มี 3 แบบ 3 ราคาให้เลือกทาน โต๊ะเดียวกันต้องเลือกราคาเดียวกันครับ
* บุฟเฟต์เบียร์ ยกเว้นให้เด็กที่ต่ำกว่า 20 ปี และสตรีที่มีครรภ์ เลือกทานแบบ 329 บาทได้ครับ
* เด็กต่ำกว่า 100 ซม. ทานฟรีครับ
* ถ้าเกิน 100 ซม. แต่ต่ำกว่า 120 ซม. ราคา 159 บาท ครับ
* ถ้าเกิน 120 ซม. เป็นราคาปกติ
* ในส่วนของบุฟเฟต์ให้เวลาในการสั่งอาหารและเครื่องดื่มภายใน 2 ชม. ครับ เมื่อครบเวลาแล้วสามารถนั่งทานต่อได้จนกว่าอาหารจะหมดครับ เมื่อทานเสร็จแล้วทางร้าน
จะขออนุญาตเช็คบิลและขอเก็บโต๊ะครับ อาหารสดที่เหลือทางร้านไม่สามารถรับคืนได้เนื่องจากไม่สามารถนำมาเสริฟได้อีก ดังนั้นอาหารที่เหลือทางร้านจะปรับตามราคา
ปกติครับ